Politica calității, mediului, SSM

POLITICA SI OBIECTIVELE GENERALE IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Avem convingerea ca firma noastra va reusi sa isi mentina pe termen lung, locul castigat, daca actiunile noastre respecta interesul comun al tuturor partilor interesate.

Acest lucru inseamna ca trebuie sa respectam legislatia si sa ne desfasuram activitatea in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile. In acelasi timp, trebuie sa tinem cont de perspectivele si opiniile partilor interesate.

De aceea, suntem decisi sa protejam sanatatea angajatilor nostri la locul de munca, mediul inconjurator si sa ne desfasuram activitatea la un standard inalt in domeniul calitatii.

Prin programe de management ale mediului, ale sanatatii si securitatii in munca si ale calitatii, bine puse la punct, noi dorim sa ne atingem obiectivele propuse.

În acest scop ne angajăm să:

  • Crestem continuu, calitatea serviciilor prestate
  • Satisfacem toate cerintele aplicabile;
  • Indeplinim toate obligatiile de conformare;
  • Instruim , permanent salariatii nostri si pe colaboratori, referitor la calitatea serviciilor, protectia mediului, ssm si cerinte legale, aplicabile;
  • Protejam mediul, inclusiv sa prevenim poluarea;
  • Imbunatatim continuu, conditiile de munca, prin minimizarea sau eliminarea riscurilor, accidentelor si imbolnavirilor profesionale, pentru proprii salariati si pentru colaboratori;
  • Imbunatatim continuu sistemul integrat de management calitate-mediu-ssm, in vederea cresterii performantelor.

Pentru transpunerea în practică a celor de mai sus menţinem şi îmbunătăţim continuu, un sistem de management integrat calitate-mediu-ssm, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018.

Aceasta politica este adecvata scopului si contextului organizatiei, inclusiv natura, amploarea si impacturile asupra mediului si ssm, ale activitatilor si serviciilor noastre.

Politica de fata sustine directia strategica si asigura cadrul general pentru stabilirea obiectivelor specifice referitoare la calitate, mediu si ssm.

Ea este comunicata in cadrul organizatiei si este pusa la dispozitia partilor interesate, prin prezentul document, pe care il analizăm anual, il modificăm sau il adaptăm continuu, pentru a fi adecvat afacerii noastre.

Pentru a indeplini aceasta politica vom aloca toate resursele umane si materiale, necesare, ne vom asigura că ea este înţeleasă si aplicata de toţi salariaţii noştri, acestia avand datoria să acţioneze la nivelul fiecaruia, în spiritul acestei politici.

Codul: POLITICA, Ed. 5 / 15.01.2021