Politica protejării lucrătorilor

POLITICA ÎN DOMENIUL PROTEJARII LUCRĂTORILOR DE REPRESALII, ATUNCI CÂND RAPORTEAZĂ INCIDENTE, PERICOLE, RISCURI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

In cadrul organizatiei noastre dorim sa avem un sistem integrat de management, care sa ne perimita prevenirea rănirii şi îmbolnăvirii determinate de muncă, ale lucrătorilor şi de a asigura locuri de muncă sigure şi sănătoase. În consecinţă, este extrem de important ca organizaţia să elimine pericolele şi să minimizeze riscurile referitoare la SSM prin luarea unor măsuri preventive şi protective eficiente.

Implementarea şi menţinerea unui sistem integrat de management, eficacitatea şi capabilitatea acestuia de a realiza rezultatele intenţionate depind de câţiva factori cheie printre care figureaza si:

  • consultarea şi participarea lucrătorilor şi atunci când există, a reprezentanţilor acestora;
  • existenta unui proces eficace pentru identificarea pericolelor, ţinerea sub control a riscurilor referitoare la SSM şi obţinerea de avantaje prin valorificarea oportunităţilor SSM;

Pentru a realiza aceste lucru este foarte important sa dezvoltam, conducem şi promovam în interiorul organizaţiei o cultura, care sprijină rezultatele intenţionate ale sistemului integrat de management.

In acest sens este esential ca lucratorii sa poata raporta incidente, pericole, riscuri si oportuniti fara teama de eventuale represalii din partea oricarui alt lucrator sau a oricarei parti interesate. De aceea noi ne angajam sa asiguram aceasta protectie a lucratorilor indiferent de subiectul raportat si sa luam masuri de eliminare a oricarei amenintari, care ar ptea sa apara sau sa se manifeste referitor la cest subiect.

In consecinta, orice persoană, care efectuează o muncă sau activităţi legate de muncă, aflate sub controlul organizaţiei noastre (indiferent daca este sau nu angajat al organizatiei noastre), poate sa raporteze direct, conducatorilor directi, lucratorului desemnat sau direct conducerii de varf a organizatiei, orice aspect care are legatura directa sau indirecta cu posibile incidente, pericole, riscuri şi oportunităţi pentru SSM.

Ne angajam sa analizam cu celeritate aceste informatii si sa actionam in consecinta pentru a evita orice posibila rănire şi îmbolnăvire determinate de muncă ale lucrătorilor şi pentru a asigura locuri de muncă sigure şi sănătoase in cadrul organizatiei noastre.

Fiecare angajat al organizatiei noastre are datoria să acţioneze la nivelul său în spiritul acestei politici.

Codul documentului: POLITICA PROTEJARE, Ed. 1 / 15.01.2021